Opći uvjeti korištenja

1. OPĆENITO

 Predmet ovog ugovora je određivanje odnosa između Ville TaMana adresa: 22211 Vodice, Stanka Mićina 26, Hrvatska, Mob.: 00385915216095, e-mail: villatamana@gmail.com (u daljnjem tekstu: Villa TaMana) s jedne strane i korisnika smještaja (u daljnjem tekstu: Gost) s druge strane tijekom procesa rezervacije smještaja preko mrežne stranice villa-tamana.com. Uplatom predujma za rezervaciju smještaja u traženom razdoblju, Gost bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Villa TaMana zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na mrežnoj stranici Ville TaMane https://villa-tamana.com, a koji stupaju na snagu na dan objave.

2. REZERVACIJA

 Ugovor između Gosta i vlasnika Ville TaMana stupa na snagu s obvezujućom rezervacijom. Od tog trenutka prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na Gosta i vlasnike Ville TaMana. Gost potvrđuje rezervaciju uplatom predujma u roku od 3 dana u visini od 50% od ugovorene konačne cijene smještaja. Po primitku predujma Gostu se dostavlja potvrda rezervacije putem e-maila.

3. CIJENA SMJEŠTAJA 

3.1. CIJENA

 Ako nije drugačije navedeno, sve cijene izražene su u eurima i po noći boravka. Troškovi vode, struje, Interneta, parkinga u garaži, kao i pranja posteljine, ručnika, kuhinjskih ručnika, održavanje eksterijera uključeni su u cijenu smještaja, osim ako drugačije nije navedeno u opisu objekta. U cijenu je uključen i iznos boravišne pristojbe koja se mijenja ovisno o sezoni dolaska Gosta. Minimalni boravak je 3 noći. U slučaju prijevremenog odlaska, Gost je dužan platiti čitav iznos naveden u obvezujućoj rezervaciji.

3.2. PLAĆANJE

 Po primitku potvrde o rezervaciji Gost je dužan uplatiti predujam od 50% ukupnog iznosa cijene smještaja u roku od 3 dana čime se potvrđuje rezervacija. Preostali iznos Gost će uplatiti u gotovini na dan dolaska. Za rezervacije izvršene u roku manjem od 21 dana prije dolaska, ukupan iznos rezervacije mora se uplatiti unutar sljedeća 24 sata. U slučaju da Gost ne uplati predujam od 50% u roku 3 dana po primitku potvrde rezervacije, odnosno punu cijenu u roku 24 sata za rezervacije kraće od 21 dan od dana dolaska, rezervacija se smatra otkazanom. Rezervacija se smatra potvrđenom po primitku iznosa predujma.

3.3. IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

 U slučaju otkazivanja rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe: Gostu će biti naplačeno 50% ukupne cijene u slučaju otkazivanja rezervacije unutar posljednjih 30 dana prije dana dolaska, a u slučaju rezervacija kraćih od 21 dan prije dolaska, ukupan iznos. Gostu koji otkaže rezervaciju na vrijeme prije posljednjih 30 dana do dolaska, Villa TaMana će izvršit povrat cijele uplate. U slučaju nedolaska Gosta, Villa TaMana zadržava pravo na svu izvršenu uplatu.

4. SMJEŠTAJ 

4.1. KUĆNI RED

 Gost je obavezan pridržavati se pravila kućnog reda. Nepoštivanje pravila kućnog reda, smatra se ozbiljnim kršenjem odredbi ugovora, u kojem slučaju vlasnik ima pravo raskinuti ugovor o najmu, koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a Gost je dužan napustiti imovinu trajno sa svim osobama koje borave s njim u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo tražiti povrat uplaćene cijene smještaja od Vlasnika.

4.2. DOLAZAK I ODLAZAK, PRODUŽENJE I SKRAĆENJE BORAVKA

 Po dolasku Gost predočava svoj osobni dokument da bi se izvršila njegova registracija. Vrijeme dolaska je od 14:00 sati, a vrijeme odlaska do 10:00 sati. Po dolasku, Gost uplačuje u gotovini preostali dio cijene rezervacije. U slučaju da Gost želi produžiti svoj boravak, obaviještava predstavnika Ville TaMana, koji će ga informirati o raspoloživosti kuće.

5. OBVEZE GOSTA

 Tijekom svog boravka Gost je dužan koristiti objekt i opremu u njemu s odgovarajućim obzirom i pažnjom. U slučaju da Gost, ni nakon upozorenja, nije prilagodio svoje ponašanje odredbama kućnog reda, gubi pravo rezerviranog smještaja te je dužan bez odlaganja i bez naknade napustiti Villu TaMana. Sve štete i nedostatke koje Gost uzrokuje ili primijeti, dužan je odmah prijaviti predstavniku Ville TaMana. Na taj će način štete i nedostaci biti uklonjeni u najkraćem mogućem roku, bez umanjivanja kvalitete smještaja. Gost odgovora za sve štete ili nedostatke koje sam prouzroči. Isto vrijedi i ako se smještajna jedinica, zbog oštećenja, prljavštine ili nedostatka opreme ne može iznajmiti sljedećem Gostu. Predstavnik Ville TaMana će na licu mjesta naplatiti Gostu naknadu za svu štetu ili nedostatke koje je Gost prouzrokovao nakon pregleda smještajne jedinice prilikom odlaska. 

6. ŠTETA, PRIGOVORI I POPRAVCI

 Obveza je Gosta savjesno koristiti smještajnu jedinicu i njen inventar. Na dan odlaska smještajna jedinica mora biti u istom stanju kakva je bila kada je Gost stigao. Ako vidljive nepravilnosti nisu prijavljene odmah nakon dolaska, smatrati će se da je jedinica predana u ispravnom stanju. Ako se tijekom boravka Gosta pojave neke nepravilnosti, isti je to dužan bez odlaganja prijaviti predstavniku Ville TaMana. Ako Gost dobrovoljno napusti objekt i nađe drugi smještaj bez davanja Villi TaMana dovoljno vremena da riješi problem koji uzrokuje nezadovoljstvo Gosta, Gost gubi pravo na naknadu bez obzira jesu li razlozi za njegov odlazak opravdani ili ne.

7. OBVEZE VILLE TAMANA

 Villa TaMana obvezuje se Gostu u rezerviranom razdoblju predati na korištenje čistu i urednu smještajnu jedinicu opremljenu prema opisu. Ako smještajna jedinica ne odgovara opisu na službenim mrežnim stranicama, predstavnici Ville TaMana če učiniti sve kako bi se osiguralo uklanjanje nedostataka. Villa TaMana nije odgovorna u slučaju gubitaka ili šteta nastalih zbog:

• postupaka ili propusta od strane Gosta ili njegovih suputnika;

• nepredvidivih propusta trećih osoba koje nisu uključene u pružanje usluga navedenih u rezervaciji;

• više sile ili događaja koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći od strane vlasnika;

• provale i krađe.